Otrzymywanie amoniaku

 

Amoniak (NH3) jest bezbarwnym gazem, rozpuszczalnym w wodzie, o charakterystycznym, ostrym zapachu. Nigdy nie wiedziałem jak pachnie amoniak, więc zrobiłem go, aby się przekonać.

Potrzebne składniki:

- wodorotlenek sodu (NaOH), C
- azotan amonu, saletra amonowa (NH4NO3). O

Wodorotlenek sodu dostaniemy w sklepach z artykułami gospodarstwa domowego jako popularny "Kret", a saletrę amonową w sklepie ogrodniczym. Na początek zróbmy małą ilość amoniaku. Wsypmy do probówki około 10 granulek wodorotlenku sodu i 10 granulek saletry (ok. 1/2 łyżeczki). Można również dodać parę kropelek wody.

Równanie reakcji:

NH4NO3 + NaOH -> NaNO3 + NH3↑ + H2O